Sanitace pivních cest a výčepních zařízení

Českými pivovary byl na 33. valné hromadě ČSPS dne 22. 6. 2006. odsouhlasen “kodex péče o pivo v gastronomii“. Jeho součástí je použití certifikovaných chem. prostředků na čištění pivního potrubí Od 9.7.2007 jsme držiteli tohoto certifikátu na prostředky superalka®-H10 a superalka®-H11

Princip sanitace – nečistoty se váží na povrchy zařízení mnoha způsoby, kdy jsou mechanicky uzavřeny v nejrůznějších štěrbinách, pórech a nerovnostech. Na přilnavosti nečistot k materiálu se podílí zejména elektrostatické síly.

Sanitované systémy se významně liší podle konkrétních podmínek výčepního zařízení:
- znečištění podle ročního období
- výtoče
- péče hostinského
- konkrétní podmínky ( teplota skladování, způsob
   vedení, stavební řešení .... )
- druh piva

K odstranění nečistot je potřeba vynaložit celkovou energii větší než jsou adhezní síly nečistoty k povrchu. Celková energie se skládá ze čtyř základních složek:
a) prostředek
b) mechanika
c) teplota
d) čas


ad a) prostředek ( koncentrace ) je doporučený a odzkoušený výrobcem. Do určité míry platí , že účinnost roste se stoupající koncentrací.
Charakter prostředku:
1) tenzid – je nevhodný vzhledem k vysokému znečištění, krátké době působení a problémům s pěnivostí.
2) kyselý prostředek – vhodný k pravidelnému čištění po několika alkalických cyklech.
3) alkalický prostředek – optimální na organický charakter nečistot.
Pro sanitaci pivního vedení jsme vyvinuly:
- superalka®-H10 - alkalický prostředek s aktivním chlorem a dezinfekčními účinky.
- superalka®-H11 - alkalický prostředek s posíleným účinkem na odstranění
  vápenatých usazenin.

Volba prostředku:
- chemické vlastnosti ( alkalita, skupenství, bod tuhnutí, oplachovatelnost ..)
- pracovní koncentrace
- korozní vlastnosti
- toxicita, ekologie
- záruka kvality ( atest, ISO )
- rychlost dodávek
- cena

ad b) mechanika velmi pomáhá při čištění ( objemový průtok, průtoková rychlost, molitanové houbičky, vzduchové perlení ).

ad c) teplota – výrazně usnadňuje mycí proces a obecně lze říci čím vyšší, tím lepší až do určité mezní hodnoty, kdy se může prostředek rozkládat. Dále dochází k opotřebování těsnění a zvyšuje se riziko koroze.

ad d) čas – obecně se stoupající dobou sanitace roste stupeň vyčištění.

Doporučená četnost sanitací:
U nepasterovaných piv – pravidelně každý týden (s denním proplachem na konci směny).
U pasterovaných piv minimálně 1 x do 14ti dnů (s denním proplachem na konci směny).

Chladič piva

Na teplosměné ploše ( žebrování chladiče ) se během provozu usazuje prach a další nečistoty,. které zhorčují přenos tepla. To způsobuje vyšší náklady na elektrickou energii. K tomuto účelu je určen superneu®-R2000 – neutrální prostředek pro gastronomii s antibakteriálním účinkem.

C&D spol. s r.o.®    U kříže 631/20   150 00 Praha 5    Tel.: +420 257 211 467    Fax.: +420 257 219 495    E-mail: vlckova@candd.cz