Chemické čištění topných a chladících systémů
  ( okamenování a čištění od organických nečistot )

Během provozování technologických celků se na povrchu teplosměných ploch zařízení tvoří úsady. Tvorba začíná mikroskopickým filmem, přes vrstvičky a končí několika centimetrovými inkrusty. Výjimkou nejsou výměníky , kde vodní kámen zcela vyplnil vodní prostor a tím znehodnotil zařízení.
Tyto inkrusty způsobují:
- technologické problémy ( měření, regulace )
- snižují účinnost přenosu tepla
- způsobují korozi
- snižují životnost zařízení
- zvyšují energetické ztráty
- zvyšují poruchovost systému
- zvyšují provozní náklady


Všem těmto problémům se dá předejít pouze údržbou a pravidelným chemickým čištěním.
U ohřevu TUV je potřeba kontrolovat vzrůstající tlakovou ztrátu, velikost snížení výkonu zařízení, teplotu dochlazení topného média a teplotu ohřevu topného média. Tlaková ztráta zařízení při plném výkonu nesmí být vyšší než 30% oproti tlakové ztrátě uvedené v dokumentaci nebo při provozování nového výměníku.
Vzniklý inkrust zhoršuje přenos tepla – vytváří izolant a u kotlů může dojít k tak zhoršené výměně tepla, až dojde k propálení kotle. 1 mm inkrustu zvýší náklady na palivo o 10 %.

Postup čištění

Čištění je nejlépe provádět přímo na místě ( CIP – cleaning in place ).Po odpojení se systém vypustí, propláchne vodou a proti původnímu směru média se čistí vhodným čistícím prostředkem. Výběru prostředku je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Čisté chemikálie nebo nevhodná volba může zařízení nevratným způsobem poškodit. Po vyčištění se musí provést neutralizace a důkladný proplach vodou.
Kritéria výběru prostředku:
- vhodnost pro dané znečištění
- vysoká účinnost
- široké spektrum působení na různé
   formy úsad
- inertní chování k použitým
   materiálům výměníku
- obsah inhibitorů koroze
- snadný oplach
- netoxičnost a šetrnost k životnímu
   prostředí
Čištěná zařízení

Pro ilustraci uvádíme seznam nejčastějších zařízení u kterých je nutno se otázkou čištění zabývat:
- tepelné výměníky
- bojlery
- kotle
- rozvody TUV a UT
- klimatizační jednotky a jejich rozvody
- vyvíječe páry
- pastéry
- chladiče mléka, piva

Doporučené chemické přípravky:

superadit®-1 CLEAN - je kyselý kapalný čistící prostředek určený k čištění povrchů z ocele, mědi a mosazi energetických zařízení od usazenin hydratovaných oxidů železa, vodního kamene a částečně karbonátů (žlutohnědá až černá barva).

superadit®-3 CLEAN je kyselý krystalický čistící prostředek určený k čištění povrchů z ocele, nerez ocele, mědi a mosazi energetických zařízení od usazenin hydratovaných oxidů železa, vodního kamene a částečně karbonátů (žlutohnědá až černá barva).

superadit®- CLEAN-A, superadit®- CLEAN-B - kapalný, dvousložkový, čistící prostředkek určený k čištění povrchů z ocele, mědi a mosazi energetických zařízení od usazenin hydratovaných oxidů železa, vodního kamene a částečně karbonátů (žlutohnědá až černá barva). Pracovní směs se připravuje smícháním obou složek těsně před použitím v předepsaném poměru.

superalka®-55 - je kapalný, nepěnivý, alkalický a dezinfekční prostředek na bázi aktivního chloru. superalka® - 55 lze použít při čištění uzavřených a otevřených systémů. Velmi dobře rozpouští organické nečistoty.

superalka®-H10 - je kapalný, nepěnivý, alkalický, chlorový prostředek. superalka® - H10 lze použít při čištění uzavřených a otevřených systémů. Velmi dobře rozpouští organické nečistoty.

superalka®-PK - je kapalný, nepěnivý, alkalický, vysoce účinný čistící prostředek. superalka® - PK lze použít při čištění uzavřených a otevřených systémů. Velmi dobře rozpouští organické nečistoty.

superalka®-H11 - je kapalný, nepěnivý, alkalický čistící přípravek. superalka® - H11 lze použít při čištění uzavřených a otevřených systémů. Velmi dobře rozpouští organické nečistoty.

C&D spol. s r.o.®    U kříže 631/20   150 00 Praha 5    Tel.: +420 257 211 467    Fax.: +420 257 219 495    E-mail: vlckova@candd.cz